Nuffnang

Monday, December 13, 2010

BINTANG SURAYA

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. yang berkata, "Kami sedang duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW Ketika Surah Jumuah turun kepada baginda lalu baginda membacakan ayat "...Dan juga (telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada) orang-orang yang lain dari mereka, yang masih belum datang..."


Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW sebanyak dua atau tiga kali tetapi baginda tidak menjawab. Bersama kami ialah Salman al-Farisi. Rasulullah SAW berpaling kepadanya dan meletakkan tangan baginda ke atas paha Salman seraya bersabda, "Sekiranya iman berada di bintang Suraya sekalipun, nescaya lelaki dari bangsa ini yang akan mencapainya." 


(Sahih Muslim, Kitab Fada'il as-Sahabah hadis 6178 dan Sahih Bukhari, Kitab Tafsir, Jilid 5, halaman 108)


Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 38 berfirman, "Dan jika kamu berpaling (daripada beriman, bertakwa dan menderma) Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain; setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu."


Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang akan menggantikan kami ? Baginda menepuk bahu Salman al-Farisi dan bersabda, "Dia dan kaumnya ! Dan jika agama berada di bintang Suraya sekalipun, nescaya yang akan mengambilnya adalah lelaki dari bangsa Farsi." 


(Tafsir Ibnu Kathir, Jilid 4, halaman 182)

Insya Allah, nanti kita akan lihat beberapa individu hebat yang kita telah akui sejak zaman-berzaman akan kehebatan mereka dalam bidang ilmu agama, ilmu matematik dan juga banyak lagi disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Dan mereka kebanyakannya berbangsa FARSI atau memiliki susur-galur keturunan berbangsa Farsi.

BERSAMBUNG...

No comments: